Алгоритми, чрез които да живеем

Допълнителна информация

Дължина

26 мин.

Формат

Аудио

Категория

Наука и технологии

„Алгоритми, чрез които да живеем“ е поглед върху историята и развитието на няколко алгоритъма, използвани за решаване на проблеми на компютърните науки. Книгата разглежда още и потенциалните приложения на алгоритмите в човешкия живот, включително съхраняването на памет и мрежовата комуникация. Един такъв казус на компютърната наука е този за оптималното спиране или математическият пъзел, който определя колко време е необходимо да се събират данни и да се обмислят възможните варианти, преди да се направи най-добрият избор. Алгоритъмът, базиран на статистически анализ, показва, че има оптимално място или време да спрете да проучвате варианти или решения на даден проблем и да изберете следващия вариант, който е също толкова добър, колкото вече разгледаните.

Месечен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

999 лв./месец

Годишен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

120лв.

6999  лв./година

Еднократен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

200лв.

9999  лв.