Ефективният ръководител

Допълнителна информация

Дължина

15 мин.

Формат

Аудио

Категория

Бизнес и предприемачество

Според автора един ефективен ръководител прави силата на хората продуктивна и производителна. Той знае, че за да постигне добри резултати, трябва да използва всички сили, с които разполага – силата на сътрудниците, силата на висшестоящите и собствените си сили. Питър Дракър смята, че основната цел на една организация трябва да бъде да направи човешката сила продуктивна. Задачата на компанията е да използва възможностите на всеки един като конструктивни елементи в общата картина. Едно от първите предизвикателства, с които се сблъсква ръководителят, е изборът на персонал или, казано по друг начин, кадровият подбор. Успешният мениджър не омаловажава слабостите на служителите си, но в същото време не гледа на тях като на провали. Ако някой ръководител избира персонала си като отбягва недостатъците на хората, в найдобрия случай стига до това да назначи посредствени служители. В реалния живот не съществуват хора, които имат само силни страни и нямат слабости. Много примери ни показват, че успешните хора почти винаги имат и много недостатъци. Където има върхове, има и долини. Никой човек не е компетентен във всички области.

Месечен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

999 лв./месец

Годишен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

120лв.

6999  лв./година

Еднократен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

200лв.

9999  лв.