Есетата на Уорън Бъфет

Допълнителна информация

Дължина

28 мин.

Формат

Аудио

Категория

Бизнес и предприемачество

Книгата „Есетата на Уорън Бъфет – уроци за корпоративна Америка“ е редактирана от Лорънс А. Кънингам. Тя не се състои от есета, които са написани за предварително планирано книжно издание. Книгата съдържа откъси от годишните писма на Бъфет до инвеститори от неговия собствен холдинг, съществуващ от 1984 до 1996 година. Тези есета не са чиста бизнес теория. Някои от малките и конкретни детайли за годишните бизнес инвестиции, които са били от значение за акционерите по онова време, днес вече нямат такъв смисъл за съвременния читател, макар общите принципи да продължават да важат. Уорън Бъфет е един от най-успешните инвеститори на всички времена и неговите принципи се отнасят за всякакъв размер транзакции. Когато се научи да разграничава цената на акциите на една компания от нейната действителна стойност, всеки би могъл да стане успешен инвеститор. Есетата са разделени на пет части, като всяка една от тях е върху конкретна тема, която Кънингам открива в писмата на Бъфет. Темите са корпоративно управление, корпоративни финанси и инвестиране, обикновени акции, сливания и придобивания, счетоводство и данъчно облагане. В писмата си Уорън Бъфет обяснява за различни финансови инструменти и подробно описва своята теория за инвестирането. Освен това той смирено разказва и дори подробно описва инвестиционните грешки, които е допускал през годините.

Месечен пакет

✔️Безплатно съдържание 

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

999 лв./месец

Годишен пакет

✔️Безплатно съдържание 

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

120лв.

6999  лв./година

Еднократен пакет

✔️Безплатно съдържание 

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

200лв.

9999  лв.