Мисленето

Допълнителна информация

Дължина

24 мин.

Формат

Аудио

Категория

Философия и психология

С книгата си „Мисленето”, авторът Даниъл Канеман описва два различни начина, по които мозъкът формира мисли. Това са Система 1, която е бърза, автоматична, емоционална, безсъзнателна, стереотипна и Система 2, която е бавна, трудоемка, логична, пресметлива, осъзната.
Канеман обхваща редица експерименти, които имат за цел да подчертаят разликите между тези две мисловни системи. Изводите са следните: дори при задаване на едни и същи входящи данни, резултатите може да са различни, в зависимост от избора на мисловна система.
Книгата разкрива изключителните характеристики – и положителните, и отрицателните – на мисловния процес и показва колко силно влияят нашите интуитивни впечатления на мозъка и поведението ни. Обяснени са начините, по които хората взимат решения и защо те не са съвсем рационални. Важна роля в правенето на избор играят фактори като личния опит, човешките емоции и риска.

Месечен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

999 лв./месец

Годишен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

120лв.

6999  лв./година

Еднократен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

200лв.

9999  лв.