Невероятният мозък

Допълнителна информация

Дължина

28 мин.

Формат

Аудио

Категория

Наука и технологии

Автор на книгата „Невероятният мозък: Неограничените възможности на мозъка да се самовъзстановява” (2007) е Норман Дойджи. Той изследва напредъка в невронауката по отношение на пластичността и способността на мозъка да се променя. Дойджи споделя вдъхновяващи истории за работата на докторите, които той нарича „невропластици“. Te са невролози, които въвеждат нови методи за оптимизиране на функцията на мозъка.
В продължение на четири века учените и лекарите вярвали, че анатомията на мозъка е непроменима. Те считали, че мозъкът напълно се развива след детството и по-нататък той не се променя. Единствено настъпват изменения в отрицателна посока след като хората остареят. Според това мнение пациентите с мозъчни увреждания, са обречени на живот с нарушена неврологична функция. Остаряването в мозъка, което се свързва с възрастта, също се счита за необратим и постоянен процес.
Тези изводи са резултат от три фактора. Първо, повечето хора с мозъчни наранявания изглеждат трайно увредени. Второ, в продължение на много години учените и лекарите не са имали възможност да наблюдават мозъчните дейности. Те също така не са знаели за потенциалното възстановяване и реорганизация на дейността на мозъка. И трето, мнението, че мозъкът наподобява машина, е дълбоко вкоренено още от началото на съвременната наука. Това затвърждава представата за непроменим мозък, който изпълнява точно фиксирани задачи, възложени в определени негови области. С други думи, мозъкът е вече програмиран, и това програмиране не подлежи на промяна.

Месечен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

999 лв./месец

Годишен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

120лв.

6999  лв./година

Еднократен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

200лв.

9999  лв.