Пред-убеждаването

Допълнителна информация

Дължина

15 мин.

Формат

Аудио

Категория

Философия и психология

Авторът учи читателите как да бъдат по-ефективни в убеждаването като използват научно доказани стратегии и методи. Всички ние искаме човека срещу нас да се съгласи с нашето мнение и препоръки. На хората непрекъснато им се налага да убеждават в нещо другите, без
значение дали това са техни близки, колеги, приятели или случайни хора. Робърт Чалдини прави задълбочен анализ на въпроса кои са скритите механизми, които ни помагат да привлечем останалите на наша страна без да сме нахални и взискателни. Авторът установява, че
съществуват определени начини за ефикасно влияние върху мнението и поведението на останалите. Той смята, че вниманието може да бъде привлечено чрез използване на различни видове стимули и мотиватори. Впоследствие същото това внимание трябва да бъде задържано. Това може да стане или като се привлече интереса на човека към дадената тема, или като се остави отворен края, за да има нещо заинтригуващо. Авторът смята, че думите и изразите, които хората използват оказват голямо влияние върху мнението и поведението на другите. Конотациите, метафорите и невербалните знаци са важни фактори за привличане на вниманието. Средата, в която живеят хората и тяхното обкръжение също оказват голямо въздействие и влияние.

Месечен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

999 лв./месец

Годишен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

120лв.

6999  лв./година

Еднократен пакет

✔️Безплатно съдържание

✔️Подбрана библиотека от бестселъри

✔️Мисловна карта

✔️Предизвикателства

✔️Времетраене 15-30 мин./резюме

✔️Прекратяване по всяко време

200лв.

9999  лв.