Добре дошли в “Бързи Книги”!

Настоящите Условия за използване са важни и регулират отношенията между Вас и „Бързи Книги“ и като такива засягат Вашите законни права и задължения. Затова моля, преди да влезете в прекрасния свят на „Бързи Книги“, отделете малко време и прочетете внимателно тези условия.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “Бързи Книги”

“ Бързи Книги “ (притежавано от фирма „Иком Медия ООД“, оттук нататък наричано „Бързи Книги„, „нас„, „наш“ или „ние„) предлага абонаментна услуга с персонализирани функции („Услугата„), която Ви позволява (оттук нататък и взаимнозаменяемо „Вие“ или „Абонатът„) достъп до аудиокниги, резюмета на книги, електронни книги и друго литературно съдържание („Съдържанието„), предавано през интернет до Вашия мобилен телефон или към друго съвместимо устройство с достъп до интернет. С регистрирането на свой акаунт, Безплатен пробен период и/или абонаментен план в „Бързи Книги „, като закупите и/или осребрите Подаръчна карта (ваучер), като изтегляте, осъществявате достъп до и/или използвате приложението “Бързи Книги” или уебсайта на „Бързи Книги“ , като използвате допълнителна услуга или продукт, предлаган от „Бързи Книги“, или като по друг начин осъществите достъп до или използвате Съдържанието, или някоя от характеристиките или функционалностите на Услугата, предоставени от „Бързи Книги“, според случая, Вие сключвате обвързващо споразумение със „Бързи Книги“ и се съгласявате и приемате да спазвате настоящите Условия за използване. По този начин Вие също така потвърждавате и приемате „Бързи Книги“ да обработва Вашите лични данни в съответствие с Политиката за защита на личните данни на „Бързи Книги“.

Настоящите Условия за използване описват условията, при които Услугата е достъпна за Вас и заместват всички предварително договорени условия. Приемането им е изискване, за да можете да имате достъп и да ползвате Услугата. Приемайки ги, Вие се съгласявате и приемате, че „Бързи Книги“ може да прекрати това споразумение или да прекрати Вашия достъп до Услугата по всяко време и без предварително уведомление, ако не спазвате някоя от разпоредбите на настоящите Условия. Ако не сте съгласни с Условията (както е определено по-долу), Вие не можете да използвате Услугата, нито да осъществявате достъп, нито да ползвате Съдържание, предоставено от “Бързи Книги”.

В допълнение към това, за някои части на Услугата е възможно да се прилагат допълнителни условия за използване, напр. по отношение на правила за конкретно състезание, допълнителни общи условия за допълнителни услуги или други дейности, или за определено допълнително съдържание, относно отделни абонаментни планове, продукти или софтуер, достъпни чрез Услугата. Ако се изискват допълнителни общи условия, те ще Ви бъдат представени във връзка със съответните дейности или продукти. Всички допълнителни общи условия, предоставени от „Бързи Книги“, са в допълнение към настоящите Условия за използване и в случай на конфликт ще имат предимство пред настоящите Условия за използване.

Настоящите Условия за използване, Политиката за защита на личните данни на “Бързи Книги” и всички допълнителни и/или допълващи условия от “Бързи Книги” оттук нататък заедно се наричат “Условията”.

Актуалната редакция на Условията може по всяко време да бъде открита на уебсайта на “Бързи Книги”.

1. Възрастова граница и допустимост на профила

1.1 За да имате право да сключите Условията и да си създадете акаунт, или да сключите абонамент с „Бързи Книги“, Вие трябва

a) да сте на възраст поне 18 години и/или по друг начин да имате дееспособност и правоспособност да сключите това споразумение съгласно законите в държавата, в която Ви се предоставя Услугата;

b) да сте местно лице в държавата, в която Ви се предоставя Услугата; и

c) да се съгласявате да бъдете обвързани от Условията.1.2

Вие също така трябва да предоставите на “Бързи Книги” точна информация за себе си, когато регистрирате акаунт при нас и да предоставите точни данни за контакт и валиден начин на плащане. Приемането на Условията и предоставянето на тази информация е изискване за Вашия достъп и ползване на Услугата. Ако не приемате Условията, Вие не можете да използвате нито Услугата, нито нейните функции и функционалности, както и да ползвате Съдържание, предоставено в Услугата.

2. Услугата

2.1 “Бързи Книги” предоставя персонализирана цифрова абонаментна услуга, чрез която Вие като Абонат можете да слушате в реално време (стриймвате) и/или временно да изтегляте аудиокниги, електронни книги и друго литературно съдържание на Вашия мобилен телефон или чрез други устройства с достъп до интернет, достъпни чрез приложението “Бързи Книги” или друг предварително инсталиран софтуер на “Бързи Книги”. Освен това, Услугата включва персонализирани препоръки, съобщения и функции, разработени и модифицирани специално за Вас, с цел да подобрите потребителското си преживяване. “Бързи Книги” може също така периодично да предлага достъп до различни видове форуми на социални медии, които могат да са или да не са публично достъпни, с цел допълнително да подобри и обогати потребителския Ви опит. Освен ако е уговорено друго в допълнителни условия или в абонаментен план, предложен Ви от “Бързи Книги”, който сте приели, Услугата, както е описано по-горе, може да бъде използвана само за Ваши некомерсиални лични цели в съответствие с Условията.2.2.

За да използвате Услугата, трябва да използвате свързано с интернет устройство, съвместимо с техническите изисквания на “Бързи Книги” или на платформата на някой от бизнес партньорите на “Бързи Книги”, върху която е инсталирано приложението на “Бързи Книги” и да предоставите на нас или на нашия бизнес партньор с Вашия избор относно начин на плащане, приет от “Бързи Книги” и приложим периодично. За пълен и актуализиран списък на техническите изисквания за използване на Услугата, пълен списък на бизнес партньорите на “Бързи Книги” и списък на приеманите в момента начини на плащане, моля посетете уеб сайта на “Бързи Книги”. “Бързи Книги” обаче си запазва правото да променя техническите изисквания за ползване на Услугата и периодично да променя, добавя или премахва бизнес партньори и начини на плащане. “Бързи Книги” ще полага максимални усилия, за да Ви уведоми по електронна поща или чрез уведомление от Услугата за всички промени, които могат да ограничат Вашата техническа възможност да използвате Услугата. Такова уведомление ще бъде изпратено не по-късно от тридесет (30) дни преди влизането в сила на съответната промяна. “Бързи Книги” си запазва правото по всяко време да добавя или премахва бизнес партньор и платежен метод без предварително уведомление за Вас.

3. Абонаментни планове

3.1 “Бързи Книги” си запазва правото по своя собствена преценка да предлага Услугата чрез различни видове абонаментни планове, които могат да означават и включват, но не се ограничават до: промоционални планове, планове, предоставени от (или в комбинация с) трети лица, планове, базирани на броя предлагани едновременни потоци, или планове, основаващи се на ограничения в предоставеното Съдържание.3.2

“Бързи Книги” си запазва правото по своя преценка да добавя нови планове, да премахва съществуващи планове или периодично да променя функциите или функционалностите на тези абонаментни планове. Когато такава промяна съществено засяга съществуващ абонаментен план в ущърб на определен Абонат, Абонатът ще бъде информиран за това и ще има възможност да прекрати Услугата в съответствие с раздел 12 от настоящите Условия за използване.3.3

Броят едновременни стриймвания, предлагани съгласно абонаментен план, зависи от вида на Вашия абонаментен план и ще бъде определен по-подробно в допълнителните общи условия, които се приемат отделно.3.4

За актуална информация относно цените и всички видове абонаментни планове, предлагани периодично във Вашата държава на пребиваване, моля, вижте уебсайта на “Бързи Книги”. Тук ще откриете и представяне на предлагания(те) в момента абонаментен(и) план(ове) и техните съответни допълнителни условия (включително всички конкретни ограничения), които Вие трябва да приемете отделно, за да имате достъп до такъв план.3.5

Информация за текущия абонаментен план е достъпна чрез достъп до Вашия акаунт в уебсайта на “Бързи Книги” (т.е. като влезете във Вашия акаунт в “Бързи Книги” с Вашето потребителско име и парола и като отворите „моите страници“).3.6

В случай че Ви се предлага повече от един абонаментен план, Вие можете да промените текущия си абонаментен план с друг абонаментен план, предлаган в момента от “Бързи Книги” във Вашата държава на пребиваване. Всяка такава промяна обаче може да влезе в сила от деня, в който е регистрирана и едва след следващата Ви периодична дата за плащане ще може да бъде регистрирана нова промяна за същия акаунт. Първоначалният Ви период на плащане от тридесет (30) дни няма да бъде променян поради промяна между различни абонаментни планове. Можете лесно да преглеждате, управлявате или променяте Вашите данни за акаунта Ви и абонаментния Ви план, като влезете в акаунта си (т.е. като влезете в своя акаунт в “Бързи Книги” с Вашето потребителско име и парола и отворите „моите страници”).

4. Филтри на съдържание

4.1. Всички предварително инсталирани филтри на Съдържание, като например „Режим за деца“ или други подобни филтърни функции, които е възможно да се предлагат периодично, се предлагат на потребителя като функция по избор. Метаданните за всяко заглавие в Съдържанието, на което “Бързи Книги” се позовава по отношение например на възрастови ограничения и идентификация на литературни жанрове, се осигуряват от издателите-бизнес партньори на “Бързи Книги”. Поради това “Бързи Книги” не носи отговорност и не гарантира, че филтрите, базирани на такива метаданни, напълно ще са удовлетворителни лично за Вас. Освен това “Бързи Книги” по никакъв начин не може да гарантира, че такива филтри са изцяло точни или че с пълна сигурност са филтрирали всяко нерелевантно Съдържание в съответствие с намеренията. Ако даден филтър не работи удовлетворително за Вас, моля, прекратете незабавно използването на филтъра и ни уведомете как можем да подобрим филтъра и Услугата, за да отговорим по-добре на Вашите очаквания, като се свържете със “Бързи Книги” чрез неговия уебсайт. “Бързи Книги” приветства всяка обратна връзка относно Съдържание, което смятате за неподходящо или неуместно в светлината на използваните филтри или за което Вие предполагате, че по друг начин може да съдържа увреждащи или други незаконни функции. “Бързи Книги” разчита на отзивите Ви, за да подобрим нашите филтри и нашата Услуга с течение на времето.4.2.

Ако и когато като Абонат на Услугата Ви се предлага предварително инсталиран филтър „режим за деца“, настройките на такъв филтър са направени така, че метаданните да показват само такова Съдържание, каквото се счита от неговия издател за подходящо за деца на възраст дванадесет (12) години или по-малки. Това означава, че Съдържанието, предоставено в „Режим за деца“, може да включва всички книги и жанрове в каталога със съдържание на “Бързи Книги”, предназначени за деца от всички възрасти в тази възрастова група. “Бързи Книги” по никакъв начин не може да гарантира, че филтърът е напълно точен или че с пълна сигурност е филтрирал цялото нерелевантно Съдържание в съответствие с намеренията.

5. Безплатен пробен период

5.1. Абонаментът Ви може да започне с безплатен пробен период („Безплатен пробен период„) на Услугата. Безплатният пробен период продължава четиринадесет (14) дни или както е посочено, когато се регистрирате, като е предназначен да позволи на потребителите да пробват Услугата.5.2.

Когато се регистрирате за Безплатен пробен период, Вие потвърждавате и се съгласявате, че автоматично ще бъдете прехвърлени на месечен абонаментен план в края на Безплатния пробен период, освен ако прекратите Вашия абонамент за Услугата преди последния ден от Безплатния пробен период, в който случай няма да бъдете таксувани и абонаментът Ви ще бъде прекратен.5.3

Ако Ви бъде предложен Безплатен пробен период, намерението на “Бързи Книги” е да предложи такъв Безплатен пробен период еднократно. По този начин потребител, който вече е активирал какъвто и да е вид оферта за Безплатен пробен период, може да бъде блокиран от ползване на допълнителни Безплатни пробни периоди. Правото на Безплатен пробен период се определя от “Бързи Книги” по негова собствена преценка, като “Бързи Книги” може да ограничи това право с цел да предотврати злоупотреба с Безплатен пробен период и/или нарушение на Условията. “Бързи Книги” си запазва правото да отмени или прекрати Безплатен пробен период, ако по своя собствена преценка установи, че даден потребител не отговаря на условията за него. Потребителят не може да комбинира оферта за Безплатния пробен период с други оферти.

6. Цени и плащания

6.1. “Бързи Книги” сътрудничи с трети лица-доставчици на платежни услуги, чрез които ще бъдат извършени всички Ваши плащания преди да бъдат уредени със “Бързи Книги”.6.2.

Абонаментите се изплащат месечно предварително, до прекратяване на абонамента. Що се отнася до това кога се извършват месечните плащания, Вие ще бъдете таксувани веднъж на всеки тридесет (30) дни, считано от датата, на която активирате Вашия абонамент или – в случай, когато абонаментът е започнал с Безплатен пробен период – от датата на изтичане на срока от този Безплатен пробен период, освен ако абонаментът е прекратен от Вас или “Бързи Книги” преди този момент. В някои случаи датата, на която ще бъдете таксувани, ще се променя, например, ако не е възможно да се потвърди датата на валидност на информацията относно избрания от Вас начин на плащане, като например данните за кредитната Ви карта.6.3.

Цените се показват на уебсайта на “Бързи Книги”. Всички цени включват данък върху добавената стойност (ДДС). Плащането може да бъде извършено с кредитна/ дебитна карта или друг начин на плащане (включително, но не само, плащания в рамките на приложението), за който “Бързи Книги” може по всяко време да Ви информира. Що се отнася до кредитните карти, Ви информираме, че “Бързи Книги” може да откаже или да блокира кредитни карти, които не са издадени в държавата, в която Ви се предлага Услугата. “Бързи Книги” си запазва правото по всяко време и по своя преценка да откаже определени видове кредитни карти.6.4.

Цените могат да варират в зависимост от вида на използвания метод на плащане. Ако цените бъдат променени, “Бързи Книги” ще съобщи това на своя уебсайт във връзка с общата информация относно цените. Освен това цените не включват никакви разходи или такси за предаване на данни, които Вашият доставчик на интернет или телекомуникационни услуги може да предяви съгласно договора Ви с него.6.5.

При неизпълнение или забавено плащане “Бързи Книги” си запазва правото да преустанови или прекрати достъпа Ви до Услугата. Ако това се случи, моля, влезте в уебсайта на “Бързи Книги” с Вашето потребителско име и парола и активирайте отново абонамента си от Вашия акаунт в “Бързи Книги” в секцията „Моите страници“. В случай на забавено плащане “Бързи Книги” има право да Ви начисли разумни наказателни лихви, такси за напомняне и, където е приложимо, такси за събиране на дължими вземания.

7. Подаръчни карти

7.1. “Бързи Книги” може да предлага различни видове Подаръчни карти. Някои Подаръчни карти могат да бъдат конкретно за определен продукт, което означава, че такава Подаръчна карта е свързана с конкретен абонаментен план, определен от купувача по време на покупката му. Всяка такава Подаръчна карта може да се използва само в съответствие с условията, приложими за този план.7.2.

Когато се регистрирате като Абонат на Подаръчната карта на “Бързи Книги”, Вие се съгласявате и приемате Условията по същия начин, по който прави това всеки платец-абонат на Услугата, без да се налагат посочените тук разпоредби за плащане.7.3.

Като потребител на Подаръчната карта на “Бързи Книги” Вие ще имате пълен достъп до Услугата в съответствие със съответния абонаментен план през целия срок на Подаръчната карта. При изтичане на този срок, Услугата ще бъде прекратена автоматично, освен ако активно се регистрирате като платец-абонат или осребрите нова Подаръчната карта на “Бързи Книги”. Ако обаче активирате Подаръчната карта на “Бързи Книги”, когато вече сте абонат на Услугата, “Бързи Книги” временно ще преустанови изискването за плащане на Услугата до изтичане срока на Подаръчната карта, при което Вие автоматично ще бъдете прехвърлени отново като клиент-платец на Услугата и ще Ви бъде възобновен планът за месечен абонамент. Ако в такъв случай Подаръчната карта, която Вие сте активирали, е с друг абонаментен план, различен от този, за който първоначално сте се абонирали, Вие ще бъдете автоматично прехвърлени обратно към най-използвания от Вас абонаментен план. Ако обаче този абонаментен план се основава на подаръчна карта за определен продукт, автоматично ще бъдете прехвърлени обратно в най-използвания от Вас предишен абонаментен план въз основа на начин на плащане, за който не се използва Подаръчна карта.

8. Отказ през периода за размисъл

8.1. Когато се регистрирате като Абонат на Услугата, независимо от това кой абонаментен план изберете, Вие имате право на четиринадесет (14)-дневен период за размисъл в съответствие със Закона за защита на потребителите на Република България. Срокът за размисъл се прилага от датата на подписване на абонаментен план.8.2.

Ако започнете да слушате или четете аудиокнига или електронна книга, или използвате Услугата по друг начин, Вие се съгласявате, че губите правото да се откажете от извършената от Вас покупка на Услугата съгласно правата за срок за размисъл, посочени в раздел 8.1 по-горе. Вие обаче имате право на прекратяване на Услугата в съответствие с раздел 12 по-долу.8.3.

Ако искате да се откажете от Услугата по време на периода за размисъл, Ви препоръчваме да ни уведомите за това, като използвате формуляра на уебсайта на “Бързи Книги”, или формуляра за упражняване на право отказ на Комисията за защита на потребителите, наличен на kzp.bg, и го изпратите от имейл адреса, регистриран в профила Ви. Можете обаче да използвате и други средства, за да уведомите “Бързи Книги”, че желаете да се откажете от покупката в рамките на периода за размисъл.8.4.

Ако сте неправилно таксувани, сумата ще Ви бъде възстановена в рамките на четиринадесет (14) дни от деня, в който “Бързи Книги” получи Вашето уведомление за това.

9. Права на интелектуална собственост

9.1. Услугата е наша собственост със защитени авторски права и съдържа собственост със защитени авторски права на нашите лицензодатели или лицензополучатели и всички търговски марки, марки за услуги, търговски имена, търговско оформление и други права върху интелектуалната собственост, свързани с Услугата или Съдържанието, които Ви се предоставят чрез Услугата, са наша собственост, на нашите лицензодатели или лицензополучатели или свързани с тях лица. Освен ако ние конкретно се съгласим в писмена форма, никой елемент от Услугата или нейното съдържание не може да бъде използван или експлоатиран по какъвто и да е друг начин, освен като част от Услугата, предлагана Ви съгласно Условията. Вие може да притежавате физическото устройство, на което се доставят елементи от Услугата, но ние запазваме пълна собственост върху Услугата и всички права на интелектуална собственост, придобити във връзка с нея. Ние не Ви прехвърляме права или право на собственост върху която и да е част от Услугата, нито прехвърляме каквито и да било права или право на собственост върху която и да е част от съдържанието, предоставено Ви чрез Услугата. Нищо, предоставено от марка, собственост на или лицензирана от “Бързи Книги”, не трябва да се тълкува като предоставящо Ви по подразбиране или по друг начин лиценз или право на ползване на която и да е търговска марка, показвана на или в рамките на Услугата.

10. Съдържание и софтуерен лиценз

10.1. Съдържанието, предлагано Ви чрез Услугата, може да се различава периодично и в отделните държави и региони, където се предлага Услугата. Съдържанието може също така да варира в зависимост от местоположението Ви, когато осъществите достъп до Услугата. “Бързи Книги” не декларира, че Услугата или Съдържанието, достъпно чрез Услугата, ще бъде достъпно за ползване в друга държава, различна от Вашата държава на пребиваване, в която Услугата Ви се предоставя. За информация относно съдържанието, налично в момента във Вашата държава, моля посетете уебсайта на “Бързи Книги”. Информираме Ви, че “Бързи Книги” няма задължение да Ви уведомява за промени в предлаганото Съдържание.10.2.

Услугата е конфигурирана така, че да позволи използването на софтуера на Услугата, неговото съдържание, виртуални елементи или други материали, притежавани или лицензирани от нас. С настоящото Ви предоставяме ограничен, отменим, неизключителен, несублицензируем, непрехвърляем лиценз за достъп и използване на софтуера на Услугата, неговото съдържание, виртуални елементи или други материали само за Ваше лично, нетърговско ползване.10.3.

Вие потвърждавате, гарантирате и приемате, че Вие или всеки, на когото Вие разрешите достъп до Услугата чрез Вашия акаунт, няма да извършва копиране, възпроизвеждане, дублиране, промяна, създаване на производни произведения, показване, публикуване, дистрибуция, разпространение, излъчване, предаване, продажба, наемане, отдаване под наем, заемане, сублицензиране, циркулиране или по друг начин използване за каквато и да е цел (търговска или друга) на всякакви материали и/или част от или цялата Услуга, на трето лице (включително без ограничение, показването и дистрибуцията на материалите чрез уебсайт на трето лице) без изричното предварително писмено съгласие на “Бързи Книги” или – освен ако изрично е разрешено друго – съгласно приложимото императивно законодателство.10.4.

Вие също така потвърждавате, гарантирате и се съгласявате, че нито Вие, нито някой, на когото разрешавате достъп до Услугата чрез Вашия акаунт, няма да: (1) разпространява, заобикаля или изключва система за защита на съдържание или технология за управление на цифрови права, използвана в Услугата; (2) декомпилира, извършва обратен инженеринг, разглобява или по друг начин свежда Услугата до четима от човека форма; (3) премахва идентификация, съобщения за авторски или други права на собственост; или (4) да извършва достъп до или използва Услугата по незаконен или неразрешен начин или по начин, който предполага асоциация с наши продукти, услуги или марки.10.5.

Настоящият раздел 10 се прилага и за всеки, който има достъп до Услугата.

11. Съдържание и връзки на трети лица

11.1. Появата на достъпни от Услугата външни хипервръзки и/или други генерирани от трети лица елементи на нашия уебсайт и на всички форуми, предоставени от “Бързи Книги” както във, така и извън Услугата, не представлява препоръчване от “Бързи Книги” и/или свързаните с него дружества на мненията или възгледите, изразени от тези трети лица на или извън техните уеб сайтове/ платформи на социални медии. “Бързи Книги” не извършва проверка и препоръчване, нито носи отговорност за точността, актуалността, пълнотата или качеството на съдържанието на сайтовете на тези трети лица. Освен това “Бързи Книги” не носи отговорност за качеството или доставката на продукти или услуги, които се предлагат, достъпват, придобиват или рекламират на сайтове на трети лица/ платформи на социални медии. По този начин, “Бързи Книги” не носи отговорност за съдържанието на уебсайт/ платформи на социални медии на трети лица, а също така “Бързи Книги” при никакви обстоятелства не носи отговорност за преки или непреки загуби или други вреди, независимо дали произтичащи от небрежност, нарушаване на договор, клевета, нарушаване на авторски права или други права на интелектуална собственост, причинено от представянето, разпространението или използването на всякаква информация или съдържание в тези свързани с хипервръзки уебсайтове / платформи на социални медии.11.2.

Услугата може да се интегрира, да бъде интегрирана или да бъде предоставена във връзка с услуги и съдържание на трети лица. “Бързи Книги” не контролира услугите на тези трети лица, нито съдържанието им. Трябва внимателно да прочетете всяко представено пред Вас споразумение или условия за използване и политики за защита на личните данни, отнасящи се за такива услуги и/или съдържание на трети лица.

12. Продължителност и прекратяване

12.1. Веднага след като сте регистрирали акаунт в “Бързи Книги” и се регистрирате, за да станете месечен абонат по Абонаментен план, или да пробвате оферта за Безплатен пробен период, Вашият абонамент в “Бързи Книги” ще продължи всеки следващ месец до прекратяване от Вас или от “Бързи Книги”. Освен в случай че отмените абонамента си, Вие следователно ни разрешавате да Ви начисляваме абонаментната такса за следващия месец в съответствие с Условията и чрез начина на плащане, който сте избрали и регистрирали в “Бързи Книги”, когато сте се регистрирали за Услугата или по друг начин, съгласно последните Ви указания към нас.12.2.

За да прекратите Услугата преди да бъде добавен нов месец към Вашия абонаментен срок, Вие трябва да прекратите Услугата не по-късно от деня преди започването на нов месечен период, в противен случай абонаментът продължава и Ви начисляваме такса за още един месец, преди тя да бъде прекратена.12.3.

За да се отпишете, моля, обърнете се към уебсайта на “Бързи Книги” и влезте в акаунта си. Кликнете върху „Моите страници“ и „Моят профил“, изберете опцията „Отписване“ и следвайте инструкциите. Можете също така да отмените Услугата, като се свържете със “Бързи Книги” по друг начин.12.4.

В допълнение към правата на “Бързи Книги” във връзка с прекратяване в раздели 5.3, 6.5 и 14.4 или другаде в Условията, “Бързи Книги” има право да прекрати или да ограничи използването на Услугата от Вас незабавно, ако “Бързи Книги” има основания да предполага, че Вие (или лице, на което сте разрешили достъп до Услугата) сте нарушили Условията или приложимите закони, подзаконови актове и правилници. Това е в сила и в случай че използвате Услугата по друг начин така, че е възможно да бъдат причинени вреди на “Бързи Книги” или на трето лице.

13. Права и отговорности на “Бързи Книги”

13.1. При предоставяне на Услугата, “Бързи Книги” може да се свърже с Вас по пощата, по телефона, чрез SMS, MMS, имейл или директно посредством Услугата, с цел осъществяване на комуникация относно функционалностите (включително изпращане на напомняне за изтичане срока на кредитна карта) и Съдържанието на Услугата. Ако е приложимо, “Бързи Книги” може също, освен ако Вие откажете такъв контакт, да се свърже с Вас по пощата, по телефона, чрез SMS, MMS, имейл или директно посредством Услугата, във връзка с промоции или други подобни дейности, продукти и събития, касаещи Услугата.13.2.

Ако Вие отделно сте се съгласили и сте приели, “Бързи Книги” би могло също да осъществи контакт с Вас чрез други средства за комуникация, например чрез социалните медийни платформи на трети лица.13.3.

Цялата комуникация между “Бързи Книги” и Абоната е в съответствие с политиката за защита на личните данни на “Бързи Книги”.13.4

“Бързи Книги” не носи отговорност за смущения на мобилните мрежи или на услугите на Интернет доставчици.13.5

Услугата се предлага денонощно, седем (7) дни в седмицата. Независимо от това, “Бързи Книги” не дава гаранция, че Услугата винаги ще бъде предоставяна безпроблемно и без прекъсвания. При евентуални неизправности или прекъсвания на Услугата, “Бързи Книги” има възможност да ги отстрани, без това да се разглежда като нарушение на договора, т.е. на тези Условия. Освен това “Бързи Книги” има правото, в разумна степен, временно да спре предоставянето на Услугата, за целите на надграждане и поддръжка.13.6.

“Бързи Книги” има право, изцяло или частично, да прехвърли своите права и задължения по настоящите Условия на трети лица. “Бързи Книги” има право и да ангажира подизпълнители за изпълнението на задълженията си по тези Условия. Всички такива промени, касаещи обработката на Вашите лични данни, се извършват в съответствие с политиката за защита на личните данни на “Бързи Книги”.13.7.

“Бързи Книги” би могло, по собствена преценка, да измени Условията. В случай, че “Бързи Книги” въведе съществени промени в Условията във Ваш ущърб това ще Ви бъде съобщено, например чрез визуализацията на уведомление в Услугата или чрез изпращането до Вас на имейл, СМС или push- уведомление чрез Услугата, не по-късно от тридесет (30) дни преди влизането в сила на измененията. В някои случаи ще поискаме изричното Ви съгласие, докато в други ще Ви уведомим предварително и Вашето продължаващо използване на Услугата ще съставлява приемане на измененията. Затова е важно да прочетете всяко известие или съобщение от нас внимателно. Ако в някакъв момент, Вие пожелаете да преустановите използването на Услугата поради такива актуализации или изменения в Условията, можете да прекратите Вашия абонамент по всяко време като следвате инструкциите, дадени в чл. 12 от настоящите Условия за използване.

14. Права и отговорности на Абоната

14.1. Освен ако противното следва от приложими допълнителни условия, Абонатът може да слуша аудио книги, да чете електронни книги и да използва Съдържанието на Услугата, само за лично нетърговско ползване. Потребителите на Услугата не могат, например, да пускат аудио книги пред публика или на обществено място. Вашите профилни данни (включително, но не само, данните за логин) са лични и не могат да се споделят с други лица.14.2.

Абонатът се задължава да не заобикаля, нито да се опитва да заобиколи техническите и други ограничения, използвани за предотвратяване възпроизвеждането на Съдържанието на Услугата, както и да не копира изцяло или частично аудио книги, електронни книги или друго съдържание, включващо се в Услугата, дори за лично ползване.14.3.

Вие приемате и се съгласявате с това, че Вашият достъп до и използване на Услугата следва да отговарят на Условията. Вие приемате и се съгласявате с това за всеки, на когото позволите достъп до Услугата чрез Вашия профил. Достъп на всеки друг потребител би могъл да бъде предоставен от Вас единствено в съответствие с Условията.14.4.

В случай, че Вие сте офлайн от Услугата за период от тридесет (30) дни или повече и временно сте изтеглили съдържание в приложението, “Бързи Книги” може да изиска от Вас да влезете онлайн, за да се увери, че Вие все още имате активен абонамент за Услугата и да актуализира Съдържанието на Услугата. Ако Вие откажете да сторите това, “Бързи Книги” си запазва правото да преустанови по-нататъшното ползване на Услугата, докато Вие не потвърдите, че имате активен абонамент със “Бързи Книги”. Ако абонаментът не бъде потвърден, “Бързи Книги” може по собствена преценка да продължи да не предоставя Услугата или да прекрати Вашия профил.14.5.

Вие сте отговорни да се уверите, че информацията, предоставена при регистрацията е вярна и че всички лични данни, предоставени на “Бързи Книги”, включително Вашият адрес на електронна поща, са верни. Вие носите отговорността да информирате “Бързи Книги” за всяко изменение в предоставените данни, особено в предоставения Ваш адрес на електронна поща. Всеки имейл, който “Бързи Книги” изпраща до Вашия адрес на електронна поща се счита получен от Вас в рамките на два (2) дни от изпращането на имейла .14.6.

Вие сте отговорни за упражняването на контрол върху Вашия профил, за недопускането на неправомерен достъп до Услугата, като се задължавате да не разкривате паролата и други персонализирани данни, свързани с Вашия профил, докато сте абонирани за Услугата.14.7.

При всеки коментар по отношение на аудио книги, електронни книги или друго литературно съдържание, написан от Абоната, Абонатът е длъжен да се увери, че мненията на Абоната са изразени в съответствие с приложимите закони и с уважение към другите и, че Абонатът не използва думи или фрази, които могат да бъдат възприети като дискриминационни или ненужно агресивни или нежелателни във форуми, които могат да бъдат асоциирани със “Бързи Книги”. Освен това Абонатът носи отговорност да гарантира, че няма да публикува, използва или споделя обекти на интелектуална собственост, принадлежаща на трета страна, или да публикува, използва или споделя съдържание или коментари, които са или е възможно да бъдат тълкувани като незаконосъобразни, напр. клеветническо съдържание, материали, изобразяващи или предполагащи сексуално посегателство или онлайн коментари, свързани с омраза.14.8.

Абонатът няма право да прехвърли неговите/нейните права и задължения по Условията, освен ако Абонатът притежава писменото съгласие на “Бързи Книги” за това.14.9.

Абонатът не може да използва Услугата по начин, който води или е вероятно да доведе до прекъсването, повреждането или увреждането на Услугата по някакъв начин. Наясно сте, че Вие, а не “Бързи Книги”, отговаряте за всички електронни съобщения и съдържание, изпратени до нас от Вашето устройство, и следва да използвате Услугата, устройството си и нашия уебсайт, както и всички форуми, предоставени от “Бързи Книги” в рамките на или извън Услугата правилно и единствено за законосъобразни цели. Допълнително се съгласявате и да не използвате уебсайта за измамнически цели или във връзка с престъпление или друга незаконна дейност, да не изпращате, използвате или повторно да използвате материал, който не Ви принадлежи, или е незаконен, обиден (включително, но не само, материал със сексуално съдържание или насърчаващ расизъм, омраза или физическо увреждане), измамлив, подвеждащ, насилствен, неприличен, причиняващ тормоз, клеветнически, нецензурен, порнографски или нарушаващ авторското право, търговската марка, поверителността, неприкосновеността или друга собствена информация или право, или по друг начин причиняващ вреди на трети лица.14.10

В случай, че Услугата, или части от нея, са неточни или неизправни, Ви приканваме да се свържете със “Бързи Книги” чрез формуляра за контакт на уебсайта на “Бързи Книги”, чрез адреса на електронна поща, регистриран във Вашия профил или като използвате всички други средства, за да ни информирате или да подадете оплакване.14.11.

Абонатът приема, че Услугата включва Съдържание, което не е подходящо за непълнолетни. Затова се съгласявате, независимо от това дали сте избрали да използвате филтър на Съдържанието (като например, филтър режим за деца), да не позволявате на непълнолетните лица да имат достъп до Услугата, освен под Вашия контрол.

15. Страна по договора

15.1. Услугата се предоставя и е достъпна за Вас съгласно Условията от Иком Медия ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено в България, с ЕИК 204843740, регистрирано по ЗДДС, със седалище в гр. Перник и адрес на управление: България, гр. Перник, п.к. 2300, ул. Кракра 39, офис 3. За да се свържете с нас или нашия отдел за обслужване на клиенти, моля изпратете имейл на support@fastbooks.bg.

16. Разни

16.1. Предоставянето на Услугата е само за нетърговски цели, за ползване за развлечение, информация и други подобни цели.16.2.

Условията се уреждат и тълкуват в съответствие с приложимото законодателство на Република България с изключение на стълкновителните му норми. Въпреки това, Условията не ограничават правата за защита на потребителите, които имате съгласно императивното законодателство на държавата Ви на пребиваване, ако последната е различна от посочената по-горе.16.3.

В случай на спор между “Бързи Книги” и Абоната, страните следва първо да се опитат да разрешат спора с постигане на споразумение. Ако страните не могат да се споразумеят, спорът може да бъде отнесен към Комисията за защита на потребителите, гр. София, 1000, пл. „Славейков“ 4A kzp.bg. В противен случай спорът се отнася за решаване към компетентния български съд.16.4.

Освен това, Европейската комисия предоставя уебсайт за онлайн разрешаване на спорове, предназначен да помогне на потребители и търговци да разрешат споровете си извънсъдебно, достъпен на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.16.5.

В случай, че не сте доволни от Услугата, Съдържанието или тези Условия, Вашето единствено и изключително средство за защита е преустановяване на достъпа до или ползването на Услугата.16.6.

За повече информация относно Услугата или ако Ви е необходимо съдействие по отношение на някоя от функционалностите или на Вашия профил, моля да се обърнете към [email protected].

Последно прегледано на 2 ноември 2018 г. 
Иком Медия ООД